درباره ما

درباره ما

صفحه اصلیدرباره ما

گروه تولیدی راشین الفبا با الهام گرفتن از روش مشاهده علمی و پژوهش  بر ساختار ذهنی، روانی کودکان در فرآیند رشد، موسوم به «مونته سوری» که از قرن نوزدهم در دنیا توسط خانم دکتر ماریا مونته سوری ابداع گردیده و هم اکنون نیز در سراسردنیا کاربردی و در حال اجراست، اقدام به تولید لوازم کمک آموزشی برای کودکان 2  تا 10 ساله نموده است.

از آنجا که کودکان کم سن و سال عاشق الفبا هستند، درصورت وارد شدن حروف و اعداد به بازیها و فعالیت های روزانه آنها یادگیری و آموزش آنها سریعتر انجام می شود. میزان جذاب بودن حروف و تخته مغناطیسی برای کودکان غیر قابل تصور است. استفاده از یک تخته مغناطیسی(وایت برد) در اتاق کودک و ساخت کلمات با حروف برای او و اجازه دادن به کودک برای جابجایی و ساخت دوباره کلمات در شکوفا شدن خلاقیت کودکان به شدت موثر است.