"راشین الفبا در شهروند"

اخباراخبار راشین الفبا"راشین الفبا در شهروند"

به اطلاع مشتریان محترم ساکن در شهر تهران میرساند:

پس از تایید های کیفی ، محصولات این شرکت روی قفسه فروشگاه های شهروند قرار گرفت. شهروندان محترم تهرانی از این پس میتوانند به نزدیکترین فروشگاه شهروند  محل زندگی خود مراجعه و محصول مورد نظر خود را تهیه فرمایید.